Vi söker utbildare

…inom ämnet Ledarskap till våra YH-utbildningar 

Byggbranschens Utbildningscenter (BUC) och Jönköpings läns Byggmästareförening söker nu gemensamt efter utbildare inom ämnet ledarskap till våra YH-utbildningar Byggproduktionsledare samt Platschef Bygg och Anläggning. 

 BUC och Jönköpings läns Byggmästareförening driver samma YH-utbildningar på orterna Malmö respektive Jönköping. Vi söker nu efter utbildare inom området Ledarskap till de båda utbildningarna Byggproduktionsledare (400 yhp, 4 terminer) samt Platschef Bygg och Anläggning (195 yhp, 2 terminer). 

Utbildningarna genomförs på plats i Malmö respektive Jönköping, förutom BUCs Platschef Bygg och Anläggning som är en distansutbildning med de flesta pass digitalt via Zoom. 

Vårt behov är 8 + 5 heldagar i Malmö och 8 + 5 heldagar i Jönköping, och det är samma utbildningsinnehåll som ska levereras på både orter. Möjlighet finns att antingen genomföra utbildning på en av orterna eller på båda, samt att utbilda i en av YH-utbildningarna eller båda. 

Innehållsmässigt handlar utbildningsinsatsen om: 

 Byggproduktionsledare (5 dagar per år) 

• Konflikthantering 
• Medarbetarutveckling 
• Gruppdynamik
• Återkopplingsteknik
• Ledarskap
• Olika kommunikationsstrategier, interkulturell kommunikation. 

Kursen syftar till att ge fördjupade färdigheter i ledarskap med personlighetskännedom och gruppdynamik. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna leda individer och grupper, genom att tillämpa olika teorier kring ledarskap och gruppdynamik. 

Platschef Bygg och Anläggning (4 + 4 dagar per år) 

• Kommunikation och ledarskap
• Projektledning utifrån platschefsrollen
• Samarbete och konflikthantering
• Ledarskap och management
• Grupprocesser 

Kursen syftar till att ge tillräckliga färdigheter inom ledarskap och projektledning för ett uppdrag som platschef inom bygg- och anläggning. Kursen syftar även till att ge kunskaper om yrkesrollens funktion, ansvar och befogenheter. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna leda ett byggprojekt.

Låter det intressant? Skicka oss en intresseanmälan, med CV, dina tankar kring upplägget, samt ange pris per dag. Hör av dig till oss senast den 17 mars. 

Kontakt

Phillip Hayes (BUC) för intresse för Byggproduktionsledare i Malmö och Platschef Bygg och Anläggning på distans 

Phillip Engerdahl Hayes
Chef
Byggbranschens Utbildningscenter 
phillip.hayes@buc.se
08-698 58 90 

Ulrika Wikander (Jönköpings läns Byggmästareförening) för intresse för Byggproduktionsledare och Platschef Bygg och Anläggning i Jönköping. 

Ulrika Wikander
VD
Jönköpings läns Byggmästareförening 
ulrika@jkpglbf.se
070-365 12 07

Om du har möjlighet att undervisa på båda orterna kan du kontakta antingen Phillip eller Ulrika.