Jönköpings Läns Byggmästareförening har en lång tradition av att dela ut stipendier till särskilt framstående studenter inom byggrelaterade utbildningar; studenter med goda studieresultat eller som på andra sätt har utmärkt sig positivt.

Stipendierna delas ut till studenter på Tekniska Högskolan i Jönköping. Vår stipendier är först och främst en uppmuntran och lyckönskan som stärker stipendiaterna inför det kommande arbetslivet. Vi ser också vikten av att belöna studenter, då de blir stärkta i sitt val av utbildning.

Val av stipendiater görs av Tekniska Högskolan i Jönköping. Stipendieutdelning sker vid slutet av varje vårtermin.

Frågor om stipendier?

Kontakta Thomas Olsson, Tekniklektor, Avdelningen för byggnadsteknik och
belysningsvetenskap: thomas.olsson@ju.se, 036-10 19 56