Jönköpings Läns Byggmästareförenings medlemmar är bygg-, väg-, anläggning- och specialföretag samt fysiska personer med anknytning till byggindustrin, inom Jönköpings län.

Vi äger fastigheten ”Byggarnas Hus” på Barnarpsgatan 33 i Jönköping, där vi har kontor och
utbildningslokaler samt hyresgäster (för närvarande Domstolsverket, Byggföretagen och Galaxen Bygg).

Jönköpings Läns Byggmästareförening bedriver två YH-utbildningar i samverkan med Tekniska
Högskolan i Jönköping (läs mer under Utbildning). Vi ger också ekonomiskt stöd till Tekniska
Högskolan för forskning, utbildning och en professur.