AKTUELLT

Grattis till årets stipendiater

Vi är glada över att vi nu delat ut 2024 års stipendier till studenter inom Byggnadsteknik

AKTUELLT

KOMPETENSUTVECKLA DIG ELLER DIN PERSONAL

Finns du i byggbranschen och är sugen på att vidareutveckla dig? Börja fundera redan nu på om branschens egna YH-utbildningar till Byggproduktionsledare eller Platschef kan vara något för dig. Du kan läsa utbildningen om du är arbetslös (du kan söka CSN-bidrag och lån), eller om du arbetar och kommer överens med din arbetsgivare att delta i lektioner en dag per vecka. Ansökan öppnar i mitten av september, men som sagt, det kan vara en bra idé att börja tänka redan nu på om det kan vara intressant.

OM OSS

Byggbranschens bästa vän

Jönköpings Läns Byggmästareförening främjar gemensamma intressen för personer med anknytning till byggindustrin. Verksamhetsområdet är Jönköpings län, och fokus ligger på kompetensförsörjning, kompetensutveckling, forskning och utveckling. Vi jobbar i nära samverkan med Byggföretagen och BUC, och verkar för att lyfta branschen kunskapsmässigt. Vi har ett mångårigt och nära samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping i form av vid gemensamt driver två YH-utbildningar. Föreningen ger också ekonomiskt stöd för forskning, utbildning och en professur. Arbetsgivarfrågor ligger under
Byggföretagen.

GRATTIS TILL ÅRETS STIPENDIATER!
Jönköpings läns Byggmästareförening är glada över att vi nu delat ut 2024 års stipendier till högskoleingenjörsstudenter inom Byggnadsteknik på Tekniska Högskolan i Jönköping.
Årets stipendiater är från vänster i bilden Mohammad Arab, Martin Karlsson, Isak Gunnarsson, Alva Wetterö, Dorsa Fasihikoli och Benno Jochems. Samer El Kari, programansvarig på Tekniska Högskolan i Jönköping för husbyggnadsteknik/väg-och vattenbyggnadsteknik, finns med på bild framför stipendiaterna.
Stort grattis till alla stipendiater för goda prestationer, välkomna till branschen och varmt lycka till framåt!
...

Deltagarrekord på årsmötet!
Årsmötet blev en riktig succé, på middagen deltog närmare 140 personer vilket är nytt rekord! Tillsammans fick vi njuta av en god 4-rätters middag, musik och dans.
Avgående styrelseledamöter avtackades, och nya styrelseledamöter välkomnades.
Tack till alla medlemmar som närvarade, och extra tack till vår ordförande Mattias Carlsson för ditt stora engagemang och för gott samarbete!
Finns du i bygg-, väg- eller anläggningsbranschen och är intresserad av att bli medlem? Hör av dig till info@jkpglbf.se
...

Grattis till Byggmästareföreningens stipendiater!
Tekniska Högskolan i Jönköping arrangerade idag Xjobbsmässan, där studenterna visar upp sina examensarbeten, som till stor del är gjorda i samverkan med företag.
Vi delade ut 6 stipendier för goda studieresultat, varmt grattis till Martin Lindman, Awss Betar, Albin Storm, Sarah Fransson, Albin Göthberg och Elham Rastegari!
...

Riksnyheter

Forskningsprojekt


CombPlan

Projektet CombPlan syftar till att utveckla en
mångfacetterad och intelligent digital plattform
som integrerar 3D (+) data från en BIM-modell.

CLASS

Projektet CLASS (Classroom Lighting as Study/Show)
syftar till att förvandla JTH:s befintliga klassrum E1105
till en pedagogisk demonstrator och forskningstestbädd.