Jönköpings Läns Byggmästareförening har sedan många år tillbaka ett givande och välfungerande samarbete med Jönköping University och Tekniska Högskolan i Jönköping.

Vi har sedan flera år tillbaka varit med och finansierat den byggrelaterade forskningen vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Genom detta stöd har det varit möjligt att bygga upp en nationell och internationell konkurrenskraftig forskning, framförallt kring frågor som rör digitalisering och BIM (Building Information Modeling).

Genom samarbetet kan forskare via Jönköpings läns Byggmästareförenings medlemmar få del av den praktiska erfarenheten av branschen och dess villkor, samtidigt som forskarna kan komma upp med idéer och förslag om hur digital teknik kan utveckla byggföretagens konkurrenskraft.

Exempel på projekt som vi har varit med och finansierat är hinder och drivkrafter för att dra nytta av BIM och digitalisering och hur entreprenadföretag kan dra nytta av de nya byggingenjörernas digitala kompetenser genomförda av professor Henrik Linderoth som anställdes med stöd av föreningen 2014. Vi har även medfinansierat och möjliggjort en professur inom byggproduktionsstyrning där Ibrahim Yitmen anställdes 2018.

Läs mer om Henrik Linderoths projekt:

Digitala affärsmodeller:

Hinder och drivkrafter för en digitaliseringsdriven branschutveckling

LÄS MER

Att gå från ord till handling:

Nyutexaminerades potential för att stödja digitaliseringsdriven innovation i byggbranschen

LÄS MER

Transformering från insidan:

Betydelsen av förändringsfickor för ökad digitalisering

LÄS MER

Förutom att JLB:s medlemmar bereds möjligheten att ta del av forskningsresultaten samt vad de betyder för JLB:s medlemmar, kommer forskarna gärna ut till ditt företag och diskuterar BIM och digitalisering. Kontakta oss om du vill veta mer.

Utöver ovanstående medfinansierar vi just nu följande projekt:

CombPlan

Projektet CombPlan syftar till att utveckla en mångfacetterad och intelligent digital plattform som integrerar 3D (+) data från en BIM-modell.

LÄS MER

CLASS

Projektet CLASS (Classroom Lighting as Study/Show) syftar till att förvandla JTH:s befintliga klassrum E1105 till en pedagogisk demonstrator och forskningstestbädd.

LÄS MER