Mark och Trädgårdstjänst i Jönköping AB, JÖNKÖPING