195 yhp

Har du erfarenhet av att jobba som arbetsledare inom bygg och anläggning och vill utvecklas vidare i karriären? Gå utbildningen samtidigt som du jobbar, och bli platschef. Utbildningen är två terminer och genomförs i samverkan mellan Tekniska Högskolan i Jönköping och medlemsföretagen i Jönköpings läns Byggmästareförening. 

Ansökan är öppen 16 september – 15 oktober 2024

UTBILDNINGEN

Efter utbildningen Platschef – Bygg och anläggning har du kompetensen att arbeta som platschef inom bygg- och anläggningssektorn. Som platschef har du den centrala rollen i alla typer av byggprojekt. Du ansvarar för byggprojektets administrativa och praktiska arbetsuppgifter. Det innebär till exempel att omsätta föreskrivna krav från beställare, verksamhetsledningssystem och myndigheter till arbetsprocesser i ett byggprojekt. 

Du kommer att kunna ha en roll som chef med personalansvar, samt ansvara för byggprojekts ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Jobbet som platschef inom byggindustrin är ett varierande yrke som erbjuder många utvecklingsmöjligheter och en bra arbetsmarknad. Eftersom utbildningen avser kompetensutveckling för redan yrkesverksamma går den också att kombinera med ditt nuvarande arbete. 

Kursinnehåll 

Termin 1 
Platschefsrollen 25 yhp 
Förberedelseansvar 25 yhp 
Anbudsansvar 25 yhp 
LIA 1 25 yhp 

Termin 2 
Produktionsansvar 50 yhp 
Platschef inom bygg och anläggning 25 yhp 
LIA 2 20 yhp

FAKTA

195 yh-poäng 

Nästa programstart: Januari 2025 

Utbildningsort: Jönköping 

Förkunskaper: Grundläggande behörighet samt 
– Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3 
– Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3 eller motsvarande kunskaper 

och 

3 års yrkeserfarenhet på heltid inom följande områden eller motsvarande 
– Arbetsledare, bygg eller anläggning 
– Byggledare, bygg eller anläggning 
– Projektledare, bygg eller anläggning 

Utbildningens längd: Utbildningen är 2 terminer och studierna bedrivs dels på arbetsplatser i form av Lärande i arbete (LIA), dels i teorigrupper. 

Studiemedel: Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel – både för den arbetsplatsförlagda och för den teoretiska delen. Studiemedel söks via CSN, www.csn.se

Ledningsgrupp: I utbildningens ledningsgrupp finns representanter från Tekniska Högskolan i Jönköping, Ledarna, Byggföretagen Syd samt från flera lokala och rikstäckande byggföretag, exempelvis NCC, Skanska och Peab. 

Ansökningsförfarande: Ansökningsförfarande meddelas via www.ju.se 

Frågor besvaras av: 

Om anmälan – Tekniska Högskolan i Jönköping, 036-10 10 59/10 10 54, YHantagning@ju.se 

Om utbildningen: Peter Karlsson, JLB, Jönköping, 036-101567 Peter.M.Karlsson@ju.se

Ulrika Wikander, JLB, Jönköping, 070-365 12 07 ulrika@jkpglbf.se