Yrkeshögskoleexamen inriktning Byggproduktionsledare, 400 yhp 

Vill du jobba som arbetsledare och chef inom byggrelaterade verksamheter? Gå en av branschens mest välrenommerade utbildningar samtidigt som du jobbar. Utbildningen är 2-årig och genomförs i samverkan mellan Tekniska Högskolan i Jönköping och medlemsföretagen i Jönköpings läns Byggmästareförening. 

Ansökan är öppen 15/9-16/10 2023.

UTBILDNINGEN

JLB och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) erbjuder en 2-årig yrkeshögskoleutbildning som varvar teori med praktik i företagen. Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till arbetsledare och har grundläggande behörighet samt arbetslivserfarenhet. 

De studerande har efter utbildningen en god förståelse för byggproduktion och har mycket goda förutsättningar för en framtid som arbetsledare. Arbetsmarknaden ser mycket god ut för arbetsledare – ett attraktivt och varierande yrke som erbjuder många vidare utvecklingsmöjligheter. Byggföretagen samarbetar med sina medlemsföretag – såväl nationella som lokala – för att säkerställa kvaliteten i utbildningen.

Kursinnehåll

 År 1 
Byggteknik 1 – 35 Yhp 
Intern- och extern kommunikation – 35 Yhp 
Projekt- och ekonomistyrning – 35 Yhp 
Ledarskap 1 – 30 Yhp 
Ledarskap 2 – 40 Yhp 
Byggteknik 2 – 25 Yhp 

ÅR 2 
Betongteknik – 20 Yhp 
Installationssamordning – 20 Yhp 
Ledarskap – 20 Yhp 
Miljö-, bygglagstiftning och kvalitetssäkring-20 Yhp 
Produktionsregelverk – 20 Yhp 
Examensarbete – 20 Yhp 
Ledarskap 3 – 40 Yhp 
Ledarskap 4 – 40 Yhp 

FAKTA

Yrkeshögskoleexamen inriktning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng 

Nästa programstart: Januari 2024 

Utbildningsort: Jönköping 

Förkunskaper: Grundläggande behörighet, Bygg- och anläggningsprogram eller motsvarande. Relevant arbetslivserfarenhet antas. 

Utbildningens upplägg: För examensbevis krävs godkänt resultat i samtliga ingående kurser. Det ingår även separata kompetensintyg för vissa delkurser. 

Utbildningens längd: Utbildningen är 2 år och studierna bedrivs dels på arbetsplatser i form av Lärande i arbete (LIA), dels i teorigrupper. 

Studiemedel: Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel – både för den arbetsplatsförlagda och för den teoretiska delen. Studiemedel söks via CSN, www.csn.se

Ledningsgrupp: I utbildningens ledningsgrupp finns representanter från Tekniska Högskolan i Jönköping, Ledarna, Byggföretagen Syd samt från flera lokala och rikstäckande byggföretag, exempelvis NCC, Skanska och Peab. 

Ansökningsförfarande: Ansökningsförfarande meddelas via www.ju.se 

Frågor besvaras av: Om anmälan – Tekniska Högskolan i Jönköping, 036-10 10 59/10 10 54, YHantagning@ju.se 

Om utbildningen: Peter Karlsson, JLB, Jönköping, 036-101567 Peter.M.Karlsson@ju.se

Ulrika Wikander, JLB, Jönköping, 070- 365 12 07 ulrika@jkpglbf.se