Projektet CombPlan syftar till att utveckla en mångfacetterad och intelligent digital plattform som integrerar 3D (+) data från en BIM-modell.

Syftet är att utveckla en realtidsplattform som kan ge ett effektivt och värdefullt verktyg för att stödja dynamiska arbetsflöden och planering av byggproduktion, samt informationsutbyte inom ett distribuerat bygg- och designteam med hjälp av ett uppkopplat projektekosystem.

För närvarande har en systematisk litteraturöversikt gjorts för att klargöra målen och forskningsfrågorna. Resultatet av denna granskning kommer att vara ett konferensbidrag som
presenteras vid EC3 (European Conference on Computing in Construction) och CIBW78 Conference den 10-12 juli 2023 på Kreta-Grekland.

Projektledare
Ibrahim Yitmen
ibrahim.yitmen@ju.se

Ibrahim Yitmen