(Classroom Lighting as Study/Show)

Projektet CLASS (Classroom Lighting as Study/Show) syftar till att förvandla JTH:s befintliga klassrum E1105 till en pedagogisk demonstrator och forskningstestbädd.

Det kommer att ske genom att designa och installera ett brett utbud av dynamiska och nya belysnings-, styr- och sensorlösningar. Rummet kommer att användas för att demonstrera och undersöka lösningar som uppfyller mänskliga belysningskrav (ljusmängd, rumslig, spektral och tidsmässig ljusfördelning) och byggnadsprestanda (funktionell, arkitektonisk, hållbar).

Projektet har fyra faser. Under utformningen och driften av testbädden (fas 1 och 2) kommer samarbete med industri-, utbildnings- och forskningspartner att etableras och utökas. Under fas 3 och 4 kommer en pilotstudie (forskning) att genomföras av JTH-forskare för att bedöma testbäddens prestanda som forskningsanläggning.

Lokalen kommer att användas under flera kurser,
huvudsakligen undervisade av avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap.

Myriam Aries,

Projektledare
Myriam Aries
myriam.aries@ju.se