GRATTIS TILL ÅRETS STIPENDIATER!

Jönköpings läns Byggmästareförening är glada över att vi nu delat ut 2024 års stipendier till högskoleingenjörsstudenter inom Byggnadsteknik på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Årets stipendiater är från vänster i bilden Mohammad Arab, Martin Karlsson, Isak Gunnarsson, Alva Wetterö, Dorsa Fasihikoli och Benno Jochems. Samer El Kari, programansvarig på Tekniska Högskolan i Jönköping för husbyggnadsteknik/väg-och vattenbyggnadsteknik, finns med på bild framför stipendiaterna.

Stort grattis till alla stipendiater för goda prestationer, välkomna till branschen och varmt lycka till framåt!