Att förena forskning och utbildning

Verksamhet

Jönköpings läns byggmästareförening har ett mångårigt och nära samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping. JLB har under åren bland annat bidragit med ekonomiskt stöd för forskning och utbildning. Under 2016 träffades ett nytt avtal om medfinansiering av projektet ”Hinder och drivkrafter för en digitaliserings-driven branschutveckling”.
2017 träffades avtal om medfinansiering av en professur i byggproduktion.

Yrkeshögskoleutbildning:


2017 – En 2-årig utbildning till Byggproduktionsledare pågår med 27 studenter i årskurs 1 och 24 studenter i årskurs 2.

2018 – I januari startar en ny kurs i Byggproduktionsledare, sista anmälningsdagen är den 15 oktober 2017. Ansökan sker digitalt och info gällande detta lämnas av:

Jan-Åke Andersson,
jan-ake.andersson@sverigesbyggindustrier.se

Mats Kihlman, mats.kihlman@ju.se

2019 – En ansökan om fortsatt utbildning av Byggproduktionsledare samt en påbyggnadsutbildning till Byggproduktionschef kommer att lämnas in under september 2017 till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Stipendier:

JLB delar ut stipendier i samarbete med BI till studenter på Jönköpings Tekniska Högskola samt till elever på Bygg- och Anläggningsprogrammen.

Forskning:

JLB bjuder in medlemmar till träffar på Tekniska Högskolan där forskningsresultatet redovisas.

Politiker träffar:

JLB anordnar i samarbete med BI träffar där politiker och andra beslutsfattare får information om branschfrågor

"Högskolan står för forskning och utbildning och JLBs medlemmar för kunskap och praktisk erfarenhet av branschens villkor"

Henrik Linderoth

Professor in Construction Informatics

© Copyright jkpglbf.se