Samlad kompetens

Jönköpings Läns Byggmästareförening (JLB) bildades 1962 då flera lokala byggmästareföreningar inom Jönköpings län gick samman. Föreningens uppgift var då att företräda medlemmar i branschen samt att vara lokal arbetsgivarpart i löne- och arbetsrättsliga frågor. År 2000 omorganiserades verksamheten och de operativa bransch- och arbetsgivarfrågorna flyttades till Sveriges Byggindustrier.

Styrelse:

Mattias Carlsson, Ordförande
Janne Flink, Vice ordförande
Conny Norman
Olle Strandsäter
Per Larsson
Martin Alexandersson
Rolf Carlsson
Ola Forsell
Lars Bergqvist
Sofie Eriksson
Martin Suurkuusk

Revisorer:

Svante Bjurgren, Föreningsrevisor
Kent Bardh, Auktoriserad revisor
Martin Odqvist, Revisors suppleant

Valberedning:

Hans Edman, Sammankallande
Magnus Nilsson
Lars Ola Svensson

Arbetsutskott:

Mattias Carlsson
Janne Flink
Peter Ek

VD

Peter Ek

© Copyright jkpglbf.se